> Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

ΓΕΝΙΚΑ

Το online counseling δεν υποκαθιστά την δια ζώσης συμβουλευτική

 1. Ο δικτυακός τόπος LiveWithoutBullying.com έχει δημιουργηθεί ως μέρος του προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού που συντονίζει το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (εφεξής ΚΜΟΠ).
 2. Ο δικτυακός τόπος είναι μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υποστηρίζεται οικονομικά αποκλειστικά από το ΚΜΟΠ και από άλλους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό.
 3. Ο δικτυακός τόπος απευθύνεται σε δύο βασικές ομάδες χρηστών:
  • Παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εκφοβισμού στο σχολείο ή σε άλλους χώρους που συναναστρέφονται με συνομηλίκους τους ή στο διαδίκτυο (θύματα, παρατηρητές, θύτες) ή που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού. 
  • Γονείς και εκπαιδευτικούς, των οποίων τα παιδιά ή οι μαθητές είναι θύματα / θύτες σχολικού εκφοβισμού και οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν τα παιδιά ή τους μαθητές τους.
 4. Οι χρήστες, ανάλογα με την ηλικία ή το ενδιαφέρον τους, έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε ακόλουθους βασικούς χώρους της ιστοσελίδας:
  • Παιδιά και έφηβοι: Στο χώρο ζωντανής συνομιλίας (online chat), όπου μπορούν να συζητήσουν ζωντανά για τα προβλήματα που τους απασχολούν μέσω ιδιωτικής συνομιλίας  με κάποιον από τους εκπαιδευμένους εθελοντές συμβούλους του προγράμματος, οι οποίοι κατά κανόνα είναι φοιτητές και απόφοιτοι σχολών ψυχολογίας, κοινωνικών επιστημών (εθελοντές) που έχουν λάβει σχετική κατάρτιση στη συμβουλευτική υποστήριξη μέσω του προγράμματος του ΚΜΟΠ. Οι ιδιωτικές συνομιλίες ανάμεσα στους συμβούλους και τους χρήστες εποπτεύονται από εθελοντές επαγγελματίες ψυχολόγους (επόπτες) και από επαγγελματίες του ΚΜΟΠ και καταγράφονται για λόγους διασφάλισης ποιότητας αλλά και για την περίπτωση που κριθεί ότι κάποια περίπτωση είναι έκτακτη και χρήζει άμεσης παραπομπής σε αρμόδιο φορέα. Στο χώρο των παιδιών δεν επιτρέπεται η πρόσβαση των γονέων ώστε τα παιδιά να μπορούν να συνομιλήσουν πιο ελεύθερα μεν, αλλά πάντα υπό την επίβλεψη επαγγελματία. 

Στο χώρο «Ιστορίες» που λειτουργεί στο χώρο για παιδιά και εφήβους, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση ενηλίκων χρηστών προκειμένου τα παιδιά να μπορούν να μοιραστούν την ελεύθερα την εμπειρία τους με άλλους συνομήλικους χρήστες και να ανταλλάξουν σχόλια. Τα σχόλια που ανταλλάσσονται μεταξύ των χρηστών πρέπει να εγκριθούν από τους διαχειριστές της σελίδας για να αναρτηθούν δημόσια. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι δεν αποκαλύπτονται προσωπικά δεδομένα και ακολουθούνται οι κανόνες χρηστής συμπεριφοράς.

Στο χώρο «Be Positive» που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους, οι αναρτήσεις είναι ορατές από όλες τις ηλικιακές ομάδες χρηστών αλλά δικαίωμα ανάρτησης σχολίων διατηρούν μόνο οι ανήλικοι χρήστες.

  • Γονείς και εκπαιδευτικοί: Στο χώρο ασύγχρονης ανταλλαγής μηνυμάτων (messaging) όπου οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποστείλουν ένα μήνυμα σχετικά με το θέμα που τους προβληματίζει και να λάβουν την απάντηση ενός εθελοντή συμβούλου του προγράμματος με τον οποίο θα μπορούν εφεξής να συνομιλούν ιδιωτικά. Αν και ο σχετικός χώρος απευθύνεται σε ενήλικες και επαγγελματίες, τα μηνύματα επιβλέπονται περιοδικά από επαγγελματία ψυχολόγο του προγράμματος ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας και η ορθή λειτουργία και συμπεριφορά των χρηστών. Στο χώρο του messaging δεν επιτρέπεται η πρόσβαση των παιδιών.
  • Η υπηρεσία messaging λειτουργεί συμπληρωματικά του online chat για όλες τις περιπτώσεις εκείνες, που οι χρήστες της πλατφόρμας επιθυμούν να επικοινωνήσουν με κάποιο σύμβουλο εκτός ωραρίου λειτουργίας του online chat.

   Τα μηνύματα που στέλνονται μέσω της υπηρεσίας messaging ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΆΜΕΣΑ, αλλά το συντομότερο δυνατόν την επόμενη ημέρα, βάσει διαθεσιμότητας των συμβούλων.

   Άμεση απάντηση δίδεται μόνο μέσω της εφαρμογής online chat η οποία λειτουργεί τις καθημερινές, από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ

 1. Επιπλέον, σε όλους τους χρήστες επιτρέπεται πρόσβαση στις δύο ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, όπου υπάρχει διαθέσιμο υλικό για το φαινόμενο εκφοβισμού και στη στήλη της αρθρογραφίας όπου αναρτώνται άρθρα επαγγελματιών με θεματολογία σχετική με την παιδική και εφηβική υγεία.
 2. Ο δικτυακός τόπος LiveWithoutBullying.com προορίζεται ως χώρος συμβουλευτικής υποστήριξης των χρηστών αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την επαγγελματική βοήθεια σε προσωπικό επίπεδο που πιθανόν να απαιτείται σε ακραίες περιπτώσεις φαινομένων εκφοβισμού.
 3. Οι ενέργειες των χρηστών έξω από τα πλαίσια του δικτυακού τόπου αποτελούν στη μεν περίπτωση των ενηλίκων χρηστών αποκλειστικά ιδία τους ευθύνη, στη δε περίπτωση των ανηλίκων χρηστών αποκλειστική ευθύνη των γονέων / κηδεμόνων τους. Οι διαχειριστές του δικτυακού χώρου LiveWithoutBulling.com σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις ενέργειες των χρηστών έξω από τα πλαίσια του δικτυακού χώρου.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ)

 1. Για να αποκτήσουν πρόσβαση στους ανωτέρω δικτυακούς χώρους, οι χρήστες της ιστοσελίδας πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής στο δικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη φόρμα. 
 2. Η πρόσβαση στους αντίστοιχους χώρους του δικτυακού τόπου καθορίζεται από την ηλικία που θα δηλώσει ο χρήστης κατά τη διαδικασία εγγραφής συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο.
 3. Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή είναι περιορισμένα διασφαλίζοντας την ανωνυμία των χρηστών. Ωστόσο, τα πεδία όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να είναι έγκυρα για την ενεργοποίηση του λογαριασμού των χρηστών και τη συνακόλουθη χρήση των υπηρεσιών.
 4. Η πρόσβαση στους χώρους συμβουλευτικής υποστήριξης (chat και messaging) προορίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τους χρήστες των αντιστοίχων ηλικιών και διέπεται από τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς που αφορούν τους χώρους αυτούς.
 5. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας διατηρούν μονομερώς το δικαίωμα να απαγορεύσουν προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση ενός χρήστη στους αντίστοιχους χώρους εάν:
  1. Κριθεί ότι η συμπεριφορά του χρήστη αυτού δε συνάδει με τους κανόνες συμπεριφοράς των αντίστοιχων χώρων.
  2. Διαπιστωθεί ότι ο χρήστης αυτός έχει κάνει ψευδή δήλωση της ηλικιακής του ομάδας με σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση σε χώρο που δεν προορίζεται για αυτόν.
 6. Οι ιδιωτικές συνομιλίες ανάμεσα στους συμβούλους του προγράμματος και τους χρήστες που επιθυμούν προσωπική υποστήριξη καταγράφονται για λόγους διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου από τους επαγγελματίες ψυχολόγους του προγράμματος. Τα δεδομένα των συνομιλιών τηρούνται σε ξεχωριστούς χώρους εκτός του δικτυακού τόπου LiveWithoutBullying.com για τουλάχιστον 2 έτη.
 7. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια κάποιας συνομιλίας χρήστη με σύμβουλο ή με άλλους χρήστες της ιστοσελίδας διαπιστωθεί ότι υπάρχει το ενδεχόμενο κινδύνου προς τη σωματική ακεραιότητα ή τη ζωή του χρήστη αυτού ή προς τρίτους ή αναφερθεί η διάπραξη αξιόποινων πράξεων, οι διαχειριστές της ιστοσελίδας έχουν την υποχρέωση της αναφοράς του συμβάντος στις κατάλληλες κρατικές υπηρεσίες. Για τη παραπομπή προαναφερθέντων περιστατικών έχει δημιουργηθεί μία αυτοματοποιημένη διαδικασία έκτακτης ανάγκης η οποία ενεργοποιείται από του υπεύθυνους του ΚΜΟΠ με στόχο την ενημέρωση των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών.