> Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

Όροι χρήσης της ιστοσελίδας

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Ο δικτυακός τόπος LiveWithoutBullying.com έχει δημιουργηθεί ως μέρος του προγράμματος αντιμετώπισης σχολικού εκφοβισμού που συντονίζει το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (εφεξής ΚΜΟΠ).
 2. Ο δικτυακός τόπος είναι μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα και υποστηρίζεται οικονομικά αποκλειστικά από το ΚΜΟΠ και από άλλους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό.
 3. Ο δικτυακός τόπος απευθύνεται σε δύο βασικές ομάδες χρηστών:
  1. Παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν προβλήματα εκφοβισμού στο σχολείο ή σε άλλους χώρους που συναναστρέφονται με συνομηλίκους τους ή που ενδιαφέρονται για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού και επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποστήριξης θυμάτων σχολικού εκφοβισμού. 
  2. Γονείς και εκπαιδευτικούς, των οποίων τα παιδιά ή οι μαθητές είναι θύματα σχολικού εκφοβισμού και οι οποίοι ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν τα παιδιά ή τους μαθητές τους.
 4. Οι χρήστες, ανάλογα με την ηλικία ή το ενδιαφέρον τους, έχουν αποκλειστική πρόσβαση σε δύο βασικούς χώρους της ιστοσελίδας:
  1. Παιδιά και έφηβοι: Στο χώρο ζωντανής συνομιλίας (online chat), όπου μπορούν να συζητήσουν ζωντανά για τα προβλήματα που τους απασχολούν είτε μεταξύ τους δημόσια είτε κατ' ιδίαν με κάποιον από τους εκπαιδευμένους μεσολαβητές του προγράμματος, οι οποίοι κατά κανόνα είναι έφηβοι ή φοιτητές που έχουν λάβει σχετική κατάρτιση στη συμβουλευτική υποστήριξη μέσω του προγράμματος του ΚΜΟΠ για την κατάρτιση συμβούλων ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό. Οι δημόσιες συνομιλίες μεταξύ των χρηστών επιβλέπονται και συντονίζονται ζωντανά από επαγγελματία ψυχολόγο του προγράμματος. Οι ιδιωτικές συνομιλίες ανάμεσα στους μεσολαβητές και τους χρήστες καταγράφονται για λόγους διασφάλισης ποιότητας και για την περίπτωση που κριθεί ότι κάποια περίπτωση χρήζει αντιμετώπισης από επαγγελματία. Στο χώρο των παιδιών δεν επιτρέπεται η πρόσβαση των γονέων ώστε τα παιδιά να μπορούν να συνομιλήσουν πιο ελεύθερα μεν, αλλά πάντα υπό την επίβλεψη επαγγελματία. 
  2. Γονείς και εκπαιδευτικοί: Στο χώρο του φόρουμ των γονέων και των εκπαιδευτικών, όπου οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να συζητήσουν θέματα που τους απασχολούν για τα παιδιά και τους μαθητές τους. Αν και ο σχετικός χώρος απευθύνεται σε ενήλικες και επαγγελματίες, τα μηνύματα του φόρουμ επιβλέπονται και αυτά από επαγγελματία ψυχολόγο του προγράμματος ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας και η ορθή λειτουργία και συμπεριφορά των χρηστών. Στο χώρο του φόρουμ δεν επιτρέπεται η πρόσβαση των παιδιών, ώστε οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να συζητήσουν πιο ελεύθερα θέματα που τους απασχολούν για τα παιδιά τους ή τους μαθητές τους και να λάβουν σχετικές συμβουλές από τους επαγγελματίες του προγράμματος.
 5. Επιπλέον, σε όλους τους χρήστες επιτρέπεται πρόσβαση στον χώρο «Βιβλιοθήκη», όπου υπάρχει διαθέσιμο υλικό που αφορά το φαινόμενο εκφοβισμού.
 6. Ο δικτυακός τόπος LiveWithoutBullying.com προορίζεται ως χώρος συμβουλευτικής υποστήριξης των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την επαγγελματική βοήθεια σε προσωπικό επίπεδο που πιθανόν να απαιτείται σε ακραίες περιπτώσεις φαινομένων εκφοβισμού.
 7. Οι ενέργειες των χρηστών έξω από τα πλαίσια του δικτυακού τόπου αποτελούν στη μεν περίπτωση των ενηλίκων χρηστών αποκλειστικά ιδία τους ευθύνη, στη δε περίπτωση των ανηλίκων χρηστών αποκλειστική ευθύνη των γονέων / κηδεμόνων τους. Οι διαχειριστές του δικτυακού χώρου LiveWithoutBulling.com σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις ενέργειες των χρηστών έξω από τα πλαίσια του δικτυακού χώρου.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

 1. Για να αποκτήσει πρόσβαση στους ανωτέρω δικτυακούς χώρους, οι χρήστες της ιστοσελίδας πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής στο δικτυακό τόπο χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη φόρμα. 
 2. Η πρόσβαση στους αντίστοιχους χώρους του δικτυακού τόπου καθορίζεται από την ηλικία που θα δηλώσει ο χρήστης κατά τη διαδικασία εγγραφής συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο.
 3. Τα υπόλοιπα δεδομένα συλλέγονται αυστηρά και μόνο για την περίπτωση διαπίστωσης ανάγκης απευθείας επικοινωνίας των επαγγελματιών του προγράμματος με τον/τη χρήστη, οπότε η εγκυρότητά των στοιχείων καθορίζει και τη δυνατότητα επικοινωνίας αυτή.
 4. Η πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους (chat και φόρουμ) προορίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τους χρήστες των αντιστοίχων ηλικιών και διέπεται από τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς που αφορούν τους χώρους αυτούς.
 5. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας διατηρούν μονομερώς το δικαίωμα να απαγορεύσουν προσωρινά ή μόνιμα την πρόσβαση ενός χρήστη στους αντίστοιχους χώρους εάν:
  1. Κριθεί ότι η συμπεριφορά του χρήστη αυτού δε συνάδει με τους κανόνες συμπεριφοράς των αντίστοιχων χώρων.
  2. Διαπιστωθεί ότι ο χρήστης αυτός έχει κάνει ψευδή δήλωση της ηλικιακής του ομάδας με σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση σε χώρο που δεν προορίζεται για αυτόν.
 6. Οι ιδιωτικές συνομιλίες ανάμεσα στους συμβούλους του προγράμματος και τους χρήστες που επιθυμούν προσωπική υποστήριξη καταγράφονται για λόγους διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου από τους επαγγελματίες ψυχολόγους του προγράμματος. Τα δεδομένα των συνομιλιών τηρούνται σε ξεχωριστούς χώρους εκτός του δικτυακού τόπου LiveWithoutBullying.com για 3 μήνες, οπότε και διαγράφονται.
 7. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια κάποιας συνομιλίας χρήστη με σύμβουλο, ψυχολόγο ή με άλλους χρήστες της ιστοσελίδας διαπιστωθεί ότι υπάρχει το ενδεχόμενο κινδύνου προς τη σωματική ακεραιότητα ή τη ζωή του χρήστη αυτού ή προς τρίτους ή αναφερθεί η διάπραξη αξιόποινων πράξεων, οι διαχειριστές της ιστοσελίδας έχουν την υποχρέωση της αναφοράς του συμβάντος στις κατάλληλες κρατικές υπηρεσίες.