Συνεργασία για Δράσεις

Στην προσπάθειά μας να ισχυροποιήσουμε το μήνυμα κατά του εκφοβισμού, απευθυνόμαστε και καλούμε Φορείς, ΟΤΑ, Οργανώσεις, Εταιρείες και εν γένει την Κοινωνία των Πολιτών να διοργανώσουμε από κοινού δράσεις και εκδηλώσεις.

Οι δράσεις και εκδηλώσεις μας έχουν κατά βάση ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, ενώ απευθύνονται τόσο σε παιδιά και εφήβους όσο και σε ενήλικες (γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά). Μέσα από τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης μπορείτε είτε να μας στηρίξετε οικονομικά ή απλώς να μας βοηθήσετε να μεταφέρουμε το μήνυμά μας σε περισσότερους ανθρώπους.