Πού απευθύνεται

  • Παιδιά 10 έως 18 ετών που έχουν υποστεί ή απειλούνται με σχολικό ή διαδικτυακό εκφοβισμό (Θύματα, παρατηρητές, θύτες)
  • Παιδιά και νέοι που επιθυμούν να ενημερωθούν για το φαινόμενο του εκφοβισμού
  • Γονείς, των οποίων οι οικογένειες επηρεάζονται από το φαινόμενο του εκφοβισμού
  • Εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στο χώρο της εκπαίδευσης που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν σχετικά φαινόμενα που παρουσιάζονται στους χώρους εργασίας τους.
  • Νέους, φοιτητές και επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων (ψυχολογία, ανθρωπιστικές επιστήμες, κ.ά.) που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία.