> Περιγραφή

Περιγραφή

Το «Ζήσε Χωρίς Εκφοβισμό» είναι ένα διαδικτυακό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών ενδοσχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού.

Μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, παιδιά και ενήλικες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια, να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις διατηρώντας την ανωνυμία τους. Παράλληλα, στα πλαίσια του προγράμματος υλοποιούνται και εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά και εκπαιδευτικούς με απώτερο στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου του εκφοβισμού και την ενδυνάμωση δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή του.

Απώτερος στόχος μας είναι η δημιουργία μίας διαδικτυακής κοινότητας, στην οποία όλα τα μέλη θα μπορούν με σεβασμό και κατανόηση να μοιράζονται τις εμπειρίες και τις απόψεις τους γύρω από τον εκφοβισμό και να προσφέρουν απλόχερα την υποστήριξή τους.

Που απευθύνεται +
  • Παιδιά 10 έως 18 ετών που έχουν υποστεί ή απειλούνται με σχολικό ή διαδικτυακό εκφοβισμό (Θύματα, παρατηρητές)
  • Παιδιά και νέοι που επιθυμούν να ενημερωθούν για το φαινόμενο του εκφοβισμού
  • Γονείς, των οποίων οι οικογένειες επηρεάζονται από το φαινόμενο του εκφοβισμού
  • Εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στο χώρο της εκπαίδευσης που επιθυμούν να αντιμετωπίσουν σχετικά φαινόμενα που παρουσιάζονται στους χώρους εργασίας τους.
  • Νέους, φοιτητές και επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων (ψυχολογία, ανθρωπιστικές επιστήμες, κ.ά.) που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία.
Καινοτομίες +

Διαδικτυακή Συμβουλευτική: Σύμφωνα με έρευνες του εξωτερικού τα παιδιά και οι έφηβοι δείχνουν σαφή προτίμηση στην αναζήτηση βοήθειας μέσω του διαδικτύου κυρίως λόγω της ανωνυμίας που τους προσφέρει, της τάσης τους να επιλύουν τα προβλήματά τους χωρίς την αρωγή των γονιών τους και της μεγάλης εξοικείωσης και του χρόνου που περνούν στο διαδίκτυο. Ταυτόχρονα όμως, τα πλεονεκτήματα της online συμβουλευτικής είναι εξίσου ευεργετικά και για τη στήριξη γονέων και εκπαιδευτικών. Η ευελιξία, η ανωνυμία, η δωρεάν παροχή, η εύκολη πρόσβαση επιτρέπουν σε όποιον επηρεάζεται από τον εκφοβισμό να ζητήσει υποστήριξη από όπου κι αν βρίσκεται, χωρίς να αποκαλύψει τα πραγματικά του στοιχεία και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Υποστήριξη συνομηλίκων (Peer to Peer Support): Στα πλαίσια του προγράμματος εκπαιδεύουμε ένα περιορισμένο αριθμό εφήβων 15 έως 18 ετών με στόχο την παροχή συμβουλών είτε σε συνομηλίκους είτε σε παιδιά μικρότερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα εκφοβισμού. Με αυτό τον τρόπο οι έφηβοι σύμβουλοι του προγράμματος αναπτύσσουν πολύτιμες δεξιότητες ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός κλίματος αμεσότητας που βοηθά τα παιδιά - θύματα να μοιραστούν αυτό που τους συμβαίνει. Η μεθοδολογία υποστήριξης συνομηλίκων εφαρμόζεται με επιτυχία τόσο στο εξωτερικό όσο και στη χώρα μας.
Οι έφηβοι σύμβουλοι προσφέρουν υποστήριξη στους χώρους που συμμετέχουν τα παιδιά, με εξαίρεση το online chat.

Ασφάλεια +

Δεδομένης της ευαισθησίας των δραστηριοτήτων του προγράμματος, η ασφάλεια των χρηστών αποτελεί βασική μας προτεραιότητα. Eπειδή πολλά παιδιά και γονείς έχουν ανησυχίες σχετικά με την προστασία της ταυτότητάς τους όταν χρησιμοποιούν διαδικτυακές υπηρεσίες, οι πραγματικές ταυτότητες των χρηστών προστατεύονται μέσω της ανώνυμης εγγραφής. Παράλληλα, για την αποφυγή περιπτώσεων χρηστών που μπορεί να καταχραστούν των υπηρεσιών της πλατφόρμας ή διαφαίνεται πως δεν έχουν αγαθούς σκοπούς, εκπαιδευμένοι διαχειριστές παρακολουθούν κάθε πτυχή των συζητήσεων ανάμεσα στους χρήστες, είτε πρόκειται για ιδιωτικές είτε πρόκειται για δημόσιες συζητήσεις. Τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μέσω της πλατφόρμας καταγράφονται εν γνώσει των χρηστών, με σκοπό την προστασία των συμφερόντων όλων ανεξαιρέτως.

Τέλος, για τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών στο χώρο του online chat ακολουθείται ειδικό πρωτόκολλο μέσω του οποίου ενημερώνονται και παρεμβαίνουν οι αρμόδιες αρχές.