Ποιοι είμαστε

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) είναι μη κυβερνητική oργάνωση που ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό τη στήριξη ατόμων που απειλούνται ή διαβιούν κάτω από συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ανέργων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, την ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, την επιστημονική έρευνα και την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Παράλληλα, ασχολείται ενεργά με την υλοποίηση έργων που αφορούν στη δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών και ψηφιακών εργαλείων για παιδιά και νέους.

Ήδη από το 1998 το ΚΜΟΠ είναι πιστοποιημένος φορέας παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών ενώ το 2010 πιστοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως φορέας παροχής κοινωνικής φροντίδας. Τον Μάρτιο του 2016, υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για θέματα εκφοβισμού.

Το ΚΜΟΠ διαθέτει μόνιμες δομές στην Αθήνα, στην Κηφισιά, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στο Καπανδρίτι, στο Ξυλόκαστρο, στην Κομοτηνή, στην Ξάνθη και στην Αλεξανδρούπολη μεταξύ των οποίων τρεις οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης, ένα Κέντρο Ημέρας για άτομα με ψυχικές διαταραχές και τρία οικοτροφεία για άτομα με βαριά νοητική υστέρηση.

Στη διάρκεια της λειτουργίας του, το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων σε συνεργασία τόσο με διεθνείς και Ευρωπαϊκούς όσο και με εθνικούς φορείς ενώ οι πληθυσμιακές ομάδες με τις οποίες ασχολείται κυρίως είναι οι ακόλουθες:

  • Οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικογενειακά, κοινωνικά, επαγγελματικά.
  • Τα άτομα που υποφέρουν από σωματικές και ψυχικές διαταραχές.
  • Τα παιδιά σχολικής ηλικίας που έχουν δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό τους περιβάλλον.
  • Οι μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Οι μακροχρόνια άνεργοι και εκείνοι που έχουν χαμηλά επαγγελματικά προσόντα.
  • Οι μετανάστες, οι παλιννοστούντες, οι τσιγγάνοι και οι πρόσφυγες.

 

Τα τελευταία χρόνια το ΚΜΟΠ ασχολείται ενεργά με το φαινόμενο του εκφοβισμού και με τη δημιουργία καινοτόμων ψηφιακών και εκπαιδευτικών εργαλείων για παιδιά και νέους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.kmop.gr