> Ιστορικό

Ιστορικό

Η ιδέα για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.livewithoutbullying.com γεννήθηκε το 2015 από το ΚΜΟΠ στα πλαίσια αναζήτησης σύγχρονων τρόπων παροχής άμεσης βοήθειας σε παιδιά που αντιμετώπιζαν προβλήματα εκφοβισμού. Αντλώντας έμπνευση από προγράμματα του εξωτερικού επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε ένα εύχρηστο εργαλείο συμβουλευτικής που θα αξιοποιεί την ανωνυμία και την εύκολη πρόσβαση που προσφέρει το διαδίκτυο και θα είναι διαθέσιμο δωρεάν σε παιδιά και εφήβους που επηρεάζονται από τον εκφοβισμό σε κάθε γωνιά της χώρας μας. Παράλληλα, θεωρώντας αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου την υποστήριξη όλων των ομάδων που επηρεάζονται από αυτό, δημιουργήσαμε ειδικό χώρο παροχής συμβουλών και πληροφόρησης για γονείς και εκπαιδευτικούς.

Το πρόγραμμα λειτουργεί επίσημα από τον Ιανουάριο του 2016.