> Συνεργασίες

Συνεργασίες

Μονάδα Εφηβικής Υγείας Γ.Ν.Α Παίδων Π.&Α. Κυριακού Μονάδα Εφηβικής Υγείας Γ.Ν.Α Παίδων Π.&Α. Κυριακού

Μονάδα Εφηβικής Υγείας Γ.Ν.Α Παίδων Π.&Α. Κυριακού

Η συνεργασία του ΚΜΟΠ με τη ΜΕΥ έχει ξεκινήσει  από το 2015 με κοινό στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για παιδιά και εφήβους που επηρεάζονται από τον εκφοβισμό και αναζητούν βοήθεια. Η διαδικτυακή πλατφόρμα "www.livewithoutbullying.com" του ΚΜΟΠ η οποία παρέχει άμεση (online) συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους σε συνδυασμό με το ειδικό τμήμα «Αλλάζω χωρίς τον εκφοβισμό» της Μ.Ε.Υ. που παρέχει δια ζώσης συμβουλευτική ή/και κατεύθυνση σε παιδιά και εφήβους, λειτουργούν συμπληρωματικά και δίνουν τη δυνατότητα εναλλακτικών τρόπων υποστήριξης των εφήβων ανάλογα με τις ανάγκες και τη σοβαρότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν.

Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & A. Κυριακού», απευθύνεται σε εφήβους 11-18 ετών και παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν το φάσμα των αναγκών της ηλικίας αυτής όπως μαθησιακές δυσκολίες, σχολική φοβία, οικογενειακή δυσλειτουργία, αντισύλληψη-σεξουαλική αγωγή, ενδοκρινολογικά, παχυσαρκία, διαταραχές πρόσληψης τροφής (ανορεξία, βουλιμία), γυναικολογικά, επαγγελματικός προσανατολισμός, εμβολιασμοί κ.α. Για να ενημερωθείτε για τις δράσεις της Μ.Ε.Υ. επισκεφθείτε:

www.youth-health.gr

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εnable – Ενδυναμώνω & Επιστημονικός Οργανισμός «Μαζί για την Εφηβική Υγεία» Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εnable – Ενδυναμώνω & Επιστημονικός Οργανισμός «Μαζί για την Εφηβική Υγεία» Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εnable – Ενδυναμώνω & Επιστημονικός Οργανισμός «Μαζί για την Εφηβική Υγεία»

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εnable – Ενδυναμώνω & Επιστημονικός Οργανισμός «Μαζί για την Εφηβική Υγεία»

Με κοινό στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση του εκφοβισμού, η συνεργασία του ΚΜΟΠ με τον Επιστημονικό Οργανισμό «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ» πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENABLE – Ενδυναμώνω (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση του Εκφοβισμού σε Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Μάθησης και Ψυχαγωγίας), το οποίο αντιμετωπίζει τον εκφοβισμό και συμβάλλει στην ευημερία νέων ηλικίας 11-14 ετών μέσω της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης των συνομηλίκων τους.

Ο Επιστημονικός Οργανισμός ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ δραστηριοποιείται στον τομέα ποιότητας ζωής και υγείας των εφήβων και νέων και πραγματοποιεί δράσεις σε ερευνητικό, εκπαιδευτικό και κλινικό επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο:

www.youth-life.gr

 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Από τον Μάρτιο 2016, το ΚΜΟΠ έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού και της βίας στα σχολεία. Συγκεκριμένα, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προβλέπονται από κοινού δράσεις που αφορούν στην υιοθέτηση καλών πρακτικών, στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχου που επηρεάζονται από το φαινόμενο, στην υλοποίηση παρεμβάσεων καθώς και στη μελέτη και καταγραφή του φαινομένου.