Εκδηλώσεις

Εκπαιδεύσεις Εθελοντών

Εκπαιδεύσεις Εθελοντών 

Την Τρίτη 1.12.2015 και 8.12.2015 πραγματοποιήθηκαν οι εκπαιδεύσεις της νέας εθελοντικής μας ομάδας, στα κεντρικά μας γραφεία.