Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Καταπολέμηση του Σχολικού Εκφοβισμού από τα Εκπαιδευτήρια Αντωνόπουλου «Εκπαιδευτική Αναγέννηση» και το πρόγραμμα Live Without Bullying του Κ.Μ.Ο.Π.  

Η ομάδα του προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Σχολικού Εκφοβισμού «Live Without Bullying» μαζί με τους μαθητές Γυμνασίου και τους εκπαιδευτικούς της "Εκπαιδευτικής Αναγέννησης", έστειλαν πρόσφατα ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό.

Αξιολόγηση του Live Without Bullying ως καλής πρακτικής  

Το πρόγραμμα "Live Without Bullying" αξιολογήθηκε ως καλή πρακτική από ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα και μέλη της COFACE Families Europe