Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

2ος Κύκλος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Α'βάθμιας Εκπαίδευσης για το πρόγραμμα "Youth Power" 

Το πρόγραμμα YOUTHPOWER αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση πρόληψης συμπεριφορών υψηλού κινδύνου για παιδιά που βρίσκονται στην προεφηβεία.

Δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ στη βιβλιοθήκη μας 

Δύο πολύ χρήσιμα βιβλία στην καλύτερη ενημέρωση για τον σχολικό εκφοβισμό!