Σεμινάριο Εθελοντών με θέμα την Αυτοκτονικότητα των Εφήβων

 

Το Σάββατο 1η Απριλίου 2017 διοργανώσαμε σεμινάριο για την εθελοντική μας ομάδα με θέμα την αυτοκτονικότητα των εφήβων. Εισηγήτρια του σεμιναρίου ήταν η κ. Ρέα Δουμανά,  κλινική ψυχολόγος με μακρόχρονη εμπειρία σε παιδιά και εφήβους. Συμμετείχαν συνολικά 17 άτομα εκ των οποίων τα τέσσερα παρακολούθησαν το σεμινάριο διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης COEUS του ΚΜΟΠ.

 

Αρχικά, παρουσιάστηκαν στατιστικά δεδομένα για την αυτοκτονικότητα ενηλίκων και εφήβων ενώ στη συνέχεια η συζήτηση επικεντρώθηκε στους παράγοντες κινδύνου και στα προειδοποιητικά σημάδια. Η μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στην αξιολόγηση και στην μετέπειτα διαχείριση τέτοιων συμπεριφορών. 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν στην εθελοντική ομάδα οι μελλοντικές δράσεις και τα στατιστικά δεδομένα από το χώρο του chat για το έτος 2016 ενώ παράλληλα διατυπώθηκαν ιδέες και προτάσεις για την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.livewithoutbullying.com.