Σεμινάριο Εκπαιδευτικών στα Εκπαιδευτήρια Γείτονα

 

Τα εκπαιδευτήρια Γείτονα μας υποδέχθηκαν την Τρίτη 26 Ιανουαρίου προκειμένου να ενημερώσουμε τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού σχολείου για το πρόγραμμά μας και να τους παρουσιάσουμε κάποια μοντέλα διαχείρισης του εκφοβισμού εντός της σχολικής τάξης. Στο σεμινάριο συμμετείχαν και οι ψυχολόγοι και η υποδιευθύντρια του σχολείου.