Ημέρα Προσομοίωσης Σεναρίων Εκφοβισμού

 

Η προετοιμασία της εθελοντικής μας ομάδας δε σταματά! Την Τρίτη 12.1.2016 συγκεντρωθήκαμε στα γραφεία του ΚΜΟΠ για να εξασκηθούμε σε case studies, να ανταλλάξουμε απόψεις για τους πιθανούς τρόπους διαχείρισης των περιστατικών ενώ αξιοποιήσαμε το role playing αναλαμβάνοντας ο καθένας μας, το ρόλο είτε του συμβούλου είτε του παιδιού.