> Μένω δυνατή Πιστεύω στο εαυτό μου Ποτέ δεν τα παρατάω 

Μένω δυνατή 

Πιστεύω στο εαυτό μου 

Ποτέ δεν τα παρατάω 

Σχόλια