> Εγώ τα ζώα και τα βιβλία, μου κρατάνε καλύτερη συντροφιά από τα παιδιά τις ηλικίας μου και τους

Εγώ τα ζώα και τα βιβλία, μου κρατάνε καλύτερη συντροφιά από τα παιδιά τις ηλικίας μου και τους γύρο μου. 

Σχόλια