> Ένα ευχαριστώ στους φίλους μου που με αποδέχονται έτσι όπως είμαι και δεν χρειάζεται να νιώθω πια οτι πρεπει να γίνω αποδεκτή κάπου,γιατί ανήκω ήδη κάπου! ❤

Ένα ευχαριστώ στους φίλους μου που με αποδέχονται έτσι όπως είμαι και δεν χρειάζεται να νιώθω πια οτι πρεπει να γίνω αποδεκτή κάπου,γιατί ανήκω ήδη κάπου! ❤

Σχόλια