Εγχειρίδιο για την σχολική βία και τον εκφοβισμό για γονείς

Το παρόν εγχειρίδιο εκπονήθηκε από το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου - Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (από τον Νοέμβριο του 2014 ως τον Ιούνιο 2015) με σκοπό την σφαιρική ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων για τον σχολικό εκφοβισμό. Περιέχει θεωρητικές καταβολές του εκφοβισμού, ενδεικτικά περιστατικά, ένα ερωτηματολόγιο για τη διάγνωση τέτοιων περιστατικών και στοιχεία επικοινωνίας με ειδικούς φορείς. Το εγχειρίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένας πρακτικός οδηγός για την κατανόηση του φαινομένου αλλά και την υποστήριξη μιας πιθανής παρέμβασης εκ μέρους ενός γονέα. Ακολουθούν ενδεικτικά τα περιεχόμενα του οδηγού:

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οικογένεια και σχολικός εκφοβισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Τι πρέπει να γνωρίζω ως γονιός σχετικά με τη σχολική βία και τον εκφοβισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τι μπορώ να κάνω ως γονιός όταν αντιλαμβάνομαι περιστατικά βίας και εκφοβισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παραδείγματα σχολικής βίας και εκφοβισμού

 

Ερωτηματολόγιο για τους γονείς

Που μπορώ να μάθω περισσότερα για τη σχολική βία;

Που μπορώ να αναφέρω περιστατικά σχολικής βίας;

Που μπορώ να λάβω υποστήριξη σχετικά με περιστατικά σχολικής βίας;

 

Το παρόν εγχειρίδιο εκπονήθηκε στο πλαίσιο των Πράξεων «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού» που εντάσσονται στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 και στο γενικότερο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.