Σχολικός Εκφοβισμός - Η εθνική πολιτική

Γράφει η Καθηγήτρια Βάσω Αρτινοπούλου 

Η ενασχόληση με το θέμα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού αναπτύσσεται έντονα στο ακαδημαϊκο, ερευνητικό και πρακτικό επίπεδο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Ο πολυσύνθετος χαρακτήρας του φαινομένου, το εύρος των συμπεριφορών που περιλαμβάνονται στους διάφορους ορισμούς, τα μεθοδολογικά προβλήματα των ερευνών, καθώς και οι στερεοτυπικές αντιλήψεις για το σχολείο, το μαθητή και τους εκπαιδευτικούς, αποτελούν μερικούς μόνο από τους λόγους για τους οποίους η εκτίμηση των ποσοτικών και ποιοτικών όψεων του φαινομένου καθίσταται δυσχερής.

Ωστόσο, το φαινόμενο εμφανίζεται καθημερινά στα σχολεία της χώρας. Οι όψεις του είναι η ρατσιστική βία, ο εκφοβισμός, οι απειλές και λιγότερο η σωματική και σεξουαλική βία. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαχειρισθούν παρόμοια περιστατικά χωρίς να έχουν επαρκή εφόδια και επιμόρφωση. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας έχει επιμορφώσει περίπου 14.000  εκπαιδευτικούς στη χώρα για το θέμα της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, με την επιστημονική επίβλεψη Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής, στην  οποία έχω τη χαρά και την τιμή να προεδρεύω. Η Επιτροπή, με γνώμονα το  σεβασμό στα δικαιώματα των παιδιών, τα σύγχρονα ερευνητικά πορίσματα και τις διεθνείς καλές πρακτικές, σχεδίασε και επέβλεψε το εν λόγω έργο του Υπουργείου Παιδείας και παρείχε στους εκπαιδευτικούς όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια για το χειρισμό, την αντιμετώπιση και κυρίως την πρόληψη του φαινομένου.  

Η πολυδιάστατη κρίση που υπεισέρχεται σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας, είναι φυσικό να αντανακλάται και στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Διαβρώνει τις κοινωνικές και προσωπικές σχέσεις και εκδηλώνεται στην τάξη, στο προαύλιο, στα διαλείμματα των μαθημάτων...  Η πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού (πρέπει να) αποτελεί προτεραιότητα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών πολιτικών, σε συνέργεια με όλους τους αξιόπιστους φορείς που έχουν την τεχνογνωσία και τη βούληση να βοηθήσουν κάθε παιδί, κάθε οικογένεια και κάθε δάσκαλο.

 

 Καθηγήτρια Βάσω Αρτινοπούλου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πρόεδρος της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής για τη Σχολική Βία και τον Εκφοβισμό, ΥΠΑΙΘΑ.

Facebook Twitter Google LinkedIn Reddit StumbleUpon Tumblr Email Print