Εκπαιδευτικοί

Δεξιότητες για Εκπαιδευτικούς

Είστε εκπαιδευτικός, διευθυντής σχολείου ή επαγγελματίας της εκπαίδευσης που εργάζεται με παιδιά και νέους; Η θετική δυναμική της τάξης (το θετικό σχολικό κλίμα) είναι το όνειρο κάθε εκπαιδευτικού και αυτό που αξίζει σε κάθε μαθητή. Μέσα από αυτό το ηλεκτρονικό μάθημα, ανακαλύψτε χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τις αιτίες, την έκφραση και τις επιπτώσεις του εκφοβισμού, καθώς και σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού στη σχολική κοινότητα.

Πρόκειται για ένα εισαγωγικό μάθημα και δεν απαιτεί προηγούμενες γνώσεις σχετικά με τον εκφοβισμό. Είναι χρήσιμο για εκπαιδευτικούς, φοιτητές ψυχολογίας, παιδαγωγικών και κοινωνικών επιστημών, καθώς και όλους τους επαγγελματίες που χρειάζονται βασικές, αλλά και εξειδικευμένες γνώσεις για την πρόληψη και τη διαχείριση του σχολικού εκφοβισμού.