> Εκπαιδευτικές

Εκπαιδευτικές

Η εκπαίδευση συνιστά τον αποτελεσματικότερο τρόπο για την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας και εκφοβισμού γεγονός που μας έδωσε το έναυσμα να δημιουργήσουμε δύο εκπαιδευτικά προγράμματα, ένα για μαθητές Β’ βάθμιας εκπαίδευσης και ένα για εκπαιδευτικούς.

Οι εκπαιδεύσεις  είναι διαθέσιμες για το σχολικό έτος 2016 – 2017 και πραγματοποιούνται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης COEUS του ΚΜΟΠ, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως.

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς +

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Η Τάξη Μου ΧΩΡΙΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού αλλά και λιγότερο σοβαρών περιστατικών όπως συγκρούσεις και ρίξεις μεταξύ μαθητών. Εστιάζει στις ανθρωπιστικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης του εκφοβισμού καθώς και σε μοντέλα διαχείρισης συγκρούσεων και επίλυσης διαφορών. 

 Συγκεκριμένα, επιμέρους στόχοι του σεμιναρίου είναι να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες στα εξής:

 • Αναγνώριση περιστατικών εκφοβισμού και διαχωρισμός από παραπλήσιες καταστάσεις: τρόποι παρέμβασης
 • Εντοπισμός πιθανών θυτών ή θυμάτων
 • Πρόληψη του εκφοβισμού και καλλιέργεια κλίματος ασφάλειας στην τάξη
 • Μέθοδος υποστήριξης παιδιού που εκφοβίζεται
 • Επικοινωνία με παιδί που εκφοβίζει
 • Παρέμβαση σε έκτακτες καταστάσεις

 

Το σεμινάριο διαρκεί περίπου τέσσερις (4) ώρες και πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Coeus του ΚΜΟΠ.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε εκπαίδευση δεν ξεπερνά τα 15-20 άτομα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε είτε στο info@livewithoutbullying.com είτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας του ΚΜΟΠ.

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εφήβους +

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Μαθαίνω να Ζω Χωρίς Εκφοβισμό" απευθύνεται σε μαθητές Α’ και Β’ Γυμνασίου και αποσκοπεί στην ενδυνάμωσή τους προκειμένου να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ενδεχόμενα περιστατικά εκφοβισμού αλλά και εν γένει δύσκολες καταστάσεις που προκύπτουν στην καθημερινότητά τους. Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η κατανόηση της έννοιας του εκφοβισμού, η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, και η εξάσκηση στην έννοια της διεκδικητικότητας.

Η εκπαίδευση έχει διαδραστικό χαρακτήρα, διαρκεί δύο (2) διδακτικές ώρες και αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

 • Η έννοια του σχολικού και του διαδικτυακού εκφοβισμού.
 • Οι διαφορετικές μορφές του εκφοβισμού, τα αίτια, οι συνέπειες και οι λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να ασκήσει ή να υποστεί εκφοβισμό.
 • Η σημασία της αναζήτησης ατόμων εμπιστοσύνης στον κοινωνικό περίγυρο των παιδιών και της συζήτησης που εξελίσσεται σχετικά με τη δύσκολη κατάσταση (εκφοβισμού) που αντιμετωπίζουν.
 • Οι παράγοντες που εμποδίζουν ή διευκολύνουν τη συζήτηση και την αναζήτηση υποστήριξης από ένα παιδί.
 • Η ανάπτυξη της διεκδικητικής συμπεριφοράς. Παρουσίαση μοντέλων συμπεριφοράς σύμφωνα με τα οποία τα παιδιά μπορούν να υπερασπίζονται τον εαυτό τους, να θέτουν όρια και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, αλλά ταυτόχρονα να σέβονται και τη θέση του άλλου.
 • Εξάσκηση στην επίδειξη της διεκδικητικής συμπεριφοράς με ασκήσεις προσομοίωσης και αναφορές σε πραγματικές καταστάσεις.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Coeus του ΚΜΟΠ προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμετοχή σχολείων από όλη την επικράτεια. Σε ειδικές περιπτώσεις και κατόπιν συνεννοήσεως με τους υπευθύνους του προγραμμάτος μπορεί να πραγματοποιηθεί και δια ζώσης, στο χώρο του σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε είτε ηλεκτρονικά στο schools@livewithoutbullying.com είτε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα επικοινωνίας του ΚΜΟΠ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω να Ζω Χωρίς Εκφοβισμό» έχει λάβει σχετική έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προκειμένου να υλοποιείται εντός του σχολικού ωραρίου.

Προηγούμενες Δράσεις